Procedurile implicate de obtinerea certificarii ISO 9001

Pentru obtinerea certificarii ISO 9001 trebuie sa implementati un sistem de management al calitatii documentat care indeplineste cerintele prevazute de standardul ISO 9001, sa gestionati acest sistem si sa colaborati cu un organism de ceritificare ISO care sa auditeze sistemul.

Daca sistemul de management al calitatii se conformeaza cerintelor specifice, organismul de certificare va elibera, in urma derularii cu succes a auditului final, certificatul ISO 9001.

This entry was posted in Articole. Bookmark the permalink.