ISO 19011 2011 – Anexa B.5: Sursele de informare

Atunci cand realizati un audit al unui sistem de management, informatiile pe care le veti aduna vor depinde de domeniul si de complexitatea auditului respectiv si vor proveni, dupa toate probabilitatile, dintr-o varietate de surse. Printre acestea s-ar putea regasi:

1. Interviurile
1.1. Interviurile cu angajatii
1.2. Interviurile cu alti oameni

2. Observatiile
2.1. Observarea activitatilor si proceselor
2.2. Observarea mediilor de lucru

3. Documentele
3.1. Politicile, procedurile, instructiunile si obiectivele
3.2. Standardele, specificatiile, contractele si comenzile
3.3. Reglementarile, licentele si permisele

4. Inregistrarile
4.1. Rezultatele inspectiei, monitorizarii si masurarii
4.2. Procesele-verbale ale intrunirilor si rezumatele discutiilor
4.3. Formularele completate si raspunsurile la intrebarile interviurilor

5. Datele
5.1. Indicatorii de performanta si rezumatele de date
5.2. Analize, simularile si rezultatele din conceptualizare

6. Planurile
6.1. Planurile si procedurile de esantionare
6.2. Planurile si programele de management

7. Rapoartele
7.1. Rapoartele despre conditiile externe
7.1.1. Feedback de la clienti si aprecierile de la furnizori
7.1.2. Sondajele si masuratorile
7.2. Rapoartele despre conditiile interne
7.2.1. Rapoartele de audit si rapoartele de inspectie
7.2.2. Rapoartele analizelor manageriale

This entry was posted in Standarde. Bookmark the permalink.