Familia de standarde 14000

ISO 14000 reprezinta o serie de standarde dezvoltate de Organizatia internationala pentru standardizare, pentru a reglementa problematica legata de managementul mediului. Rezumativ managementul mediului implica actiunile care trebuie luate pentru:

• minimizarea impactului negativ asupra mediului.
• imbunatatirea continua a performantei de mediu.

Seria de standarde ISO 14000 cu privire la problematica de mediu ajuta organizatiile sa-si gestioneze propriile cerinte legate de mediu, integrandu-le in cadrul obiectivelor generale de afaceri. Standardele din cadrul seriei pot fi clasificate in sase categorii:

1. Sisteme de management al mediului

• ISO 14001:2004 – cerintele unui sistem de management al mediului
• ISO 14004:2004 – linii orientative cu privire la sistemul de management al mediului
• ISO 14005:2010 – indrumar cu privire la abordarea etapizata a sistemului de management al mediului

2. Audit de mediu

• ISO 19011:2011 – cerintele de audit pentru un sistem de management al mediului

3. Evaluarea performantei de mediu

• ISO 14064:2006 – masurarea gazelor cu efect de sera

4. Clasificarea ecologica

5. Evaluarea ciclului de viata

6. Aspectele de mediu in standardele de produs

Este important de retinut ca organizatiile nu sunt certificate fata de seria de standarde ISO 14000. Organizatiile pot fi certificate doar pentru standardul ISO 14001:2004. Celelalte documente ale seriei au doar un rol de sprijinire a organizatiei in implementarea unui sistem de management al mediului, pentru desfasurarea in conditii optime a unui audit etc.

In cadrul fiecarei categorii exista doua tipuri de standarde ISO 14000:

1. Standarde de cerinte – care detaliaza etapele care trebuie parcurse pentru a indeplini specificatiile standardului.

Companiile pot fi certificate doar pentru standardele de cerinte. Cele mai comune standarde de cerinte sunt:

• ISO 14001:2004 – Sisteme de management al mediului – Cerinte si ghid de utilizare
• ISO 14065:2007 – Gaze cu efect de sera – Cerinte pentru organismele de verificare si validare a gazelor cu efect de sera

2. Standarde de indrumare – sunt documente descriptive, care au un simplu rol de ghidare si indrumare.

• Toata seria de standarde generice ISO 14000 sunt standarde de indrumare (de la ISO 14004 pana la ISO 14064).
• Pentru organizatiile interesate de problematica ISO 14000 recomandam urmatoarele utilizarea urmatoarelor standarde:

• ISO 14004:2004 –Sisteme de management al mediului – Cerinte generale cu privire la principii, sisteme si metode de sprijin in implementare.
• ISO 19011:2011 – Indrumar pentru auditarea sistemelor de management al mediului si / sau al calitatii
• ISO 14064:2006 – Raportarea gazelor cu efect de sera

This entry was posted in Standarde. Bookmark the permalink.